POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła – formy dofinansowania.

pompy ciepła dofinansowanie

Bez wątpienia coraz częściej w okresie zimowym częstym temat rozmów i profesjonalnych dyskusji staje się kwestia ograniczania emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń powietrza. Tak też każdy kolejny sezon grzewczy wywołuje następne fale smogu. W związku z tym walka z zanieczyszczeniem powietrza to problem globalny, jak dotąd jednak tylko państwa wysokorozwinięte stać jest na przeciwdziałania oraz wdrażanie programów chroniących środowisko. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi tego jak starać się o dofinansowanie pompy ciepła.

Pompy ciepła, co to jest? 

Pompy ciepła to jeden z najefektywniejszych sposobów ogrzewania ekologicznego obiektów mieszkalnych i przygotowania dla nich ciepłej wody do użytku domowników.  Obecnie bez względu na porę roku, pogodę, ilość dni słonecznych, pompy ciepła wykorzystują energię słoneczną gromadzoną w:

 • ziemi
 • wodach gruntowych
 • powietrzu atmosferycznym
 • oraz wykorzystują energię geotermalną

Wszystkie te źródła nazywane są dolnymi źródłami ciepła ogrzewającymi budynki i dostarczającymi ogrzaną wodę użytkową. W związku z tym sposobem oszczędzają energię oraz chronią naturalne środowisko człowieka.

Pompy ciepła – dofinansowanie

Jednym z programów rządowych zainicjowanych w 2018r. jest Program Czyste Powietrze, który ma za zadanie:

 • poprawić efektywność energetyczną
 • zmniejszyć emisję pyłków
 • zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących ze spalania w piecach domów jednorodzinnych
 • wyeliminować zanieczyszczenia do atmosfery pochodzące z budynków jednorodzinnych, mieszkalnych, aktualnie budowanych

Dlatego program Czyste Powietrze zakłada pomoc właścicielom domów jednorodzinnych w finansowaniu wymiany kotłów na paliwa starej generacji na:

 • nowoczesne kotły na paliwo stałe
 • systemy ogrzewania elektrycznego
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • pompy ciepła

Dlatego w ramach Programu można również wykonać docieplenia budynków, wymieniać stolarkę i wdrażać odnawialne źródła energii elektrycznej oraz cieplnej.

W budynkach aktualnie stawianych program zakłada zakup i montaż:

 • węzłów cieplnych
 • kotłów na paliwo stałe
 • kotłów gazowych kondensacyjnych
 • pomp ciepła

Program Czyste Powietrze adresowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub takich, którzy posiadają zgodę na ich budowę lub zgłosili chęć budowy. Dlatego program potrwa do 2029 r. a jego zasób to 103 mld zł przeznaczonych na dotacje oraz zwrotne pożyczki.

Pompy ciepła – dofinansowanie z WFOŚiGW

Wnioskując o dofinansowanie gruntowej pompy ciepła należy mieć na względzie, że maksymalnym kosztem kwalifikowanych będzie kwota 45 tys zł. Natomiast adekwatnie, na montaż pompy ciepła powietrznej koszt ten wyniesie 30 tys.zł. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Konkretnie mieści się w przedziale od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że na montaż pompy gruntowej można otrzymać kwotę w przedziale 13 500 – 40 500 zł, natomiast na pompę powietrzną będzie to kwota od 9 tys. do 27 tys zł.

Podsumowując wszystkie informacje, już szczegółowe, znajdują się na oficjalnej stronie właściwych dla miejsca budowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga podatkowa termomodernizacyjna, jako kolejny sposób na poprawienie jakości powietrza w naszych miastach. Bez wątpienia ulga termomodernizacyjna zakłada, że będzie można od rocznego dochodu odliczyć koszty termomodernizacji domu jednorodzinnego, w tym koszt montażu pompy. Ulga ma jednak swoje kruczki, które ograniczają ją dla osób rozliczających się wyłącznie wg 19% skali podatkowej, przy czym całkowity zwrot nie może przewyższyć 23% wydatkowanych kosztów dla całej inwestycji. Oznacza to też, że wysokość odliczeń nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna obejmuje inwestycję w:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • stolarkę wejściową i okienną
 • wentylację mechaniczną
 • dach
 • kotły na paliwo stałe
 • kotły na paliwo gazowe

Oczywiście jak zwykle “diabeł tkwi w szczegółach”. Dlatego każdy inwestor czy podatnik powinien dokładnie zapoznać się z zasadami finansowania inwestycji cieplnych.

Dlatego zapraszamy do kontaktu aby omówić szczegóły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *